Home News Cats Kittens Litters PlansContaktMemory

H-litter - born September 19. 2014
 

Far/Sire
(N) Stiv Kulings Honning

Mor/Dame
IC (N) Mariskogens Briza
IC (N) Tingoskattens Azepos - NFO es 09 24   CH S*Cederskogens Milla Metall - NFO fs 09 22
                                                           
Hibiscus = Hibiscus Humle = Humulus lupus Havre = Avena sativa Hegg = Prunus padus Hirse = Panicoideae Hassel = Corylus avellana Hamp = Cannabaceae
 
Navn/ Name Kjønn/gender EMS-kode/code Status
(N) Mariskogens Hibiscus Female gs 09 24 Booked
(N) Mariskogens Humle Male a(s) 03 22

Booked

(N) Mariskogens Havre Male a(s) 09 22 Booked
(N) Mariskogens Hegg Male n 09 24 Booked
(N) Mariskogens Hirse Female gs 22 Booked
(N) Mariskogens Hassel Male as 24 Booked
(N) Mariskogens Hamp Male as 22 Booked

Click on the kittens name for pictures. 11 week pictures is uploaded!

You can read my thoughts about this combination and the parents here.

The kittens are well socialized on dogs. :-)

 

En kattunge fra Mariskogens etter Milla vil være:

 • Minst 12 uker før den får reise hjemmefra

 • Forsikret i Agria mot skjulte feil.

 • Godt sosialisert på mennesker, andre katter og en stor hund.

 • Fått grunnleggende oppdragelse

 • Gitt ormekurer i henhold til program, grunnvaksinert og chippet

 • Koster 6000 (inklusive chip)

 • Jeg booker ikke opp nyfødte kattunger.  For meg er det viktig at katten passer til eieren, så alle henvendelser vurderes før en avgjørelse tas når kattungene blir 5-6 uker gamle.

  Vaksine gis første gang ved 12 uker og 2. gang ved 16 uker etter anbefaling av veterinær.  Ønsker du å hente kattungen din før den er 16 uker gammel må vi avtale dette spesielt.  Dette for at det er så viktig at kattungen får sin 2. vaksine i vaksineprogrammet når den er 16 uker gammel.

  A kitten from Mariskogens after Milla will be:

  • At least 12 weeks before it leave home

  • Insured in Agria against hidden flaws

  • Well socialized on humans, other cats and a big dog.

  • Received a basic training

  • Dewormed , vaccinated and chip marked

  • Costs 6000 NOK with chip plus transportation costs abroad

  I don’t reserve newborn kittens.  For me it’s important that the cat fits the owner, and I will consider all enquiries, and I will decide when the kittens become 5-6 weeks.

  Vaccine is given first time at 12 weeks of age (veterinary’s recommendation) and the second vaccine at 16 weeks of age.  If you want to pick up your kitten before it is 16 weeks we have to make a special agreement. 

   

  Contact