Home News Cats Kittens Litters Plans Show Pictures Guestbook Contakt Links Memory

Z-kull - født 12.07.2020

Far/Sire

Mor/Dam

NO*Zeras Iwo - NFO n 09 24   (N) Mariskogens Rose - NFO f 09 24

Kullets stamtavle/pedigree

Zygis = thymus zygis Ziziphus  = Kinajujube
 
Navn/ Name Kjønn/gender EMS-kode/code Status

(N) Mariskogens Zygis

Hann NFO ns 09 24 Solgt og flyttet

(N) Mariskogens Ziziphus

Hann NFO ns 09 24 Solgt og flyttet

12 ukersbilder er lastet opp 4/10-2020

Dette kullet skulle ikke vært født. Av flere grunner. Men noen ganger skjer det umulige.
Disse kattungene selges ikke til avl.
Ved å klikke på kattungenes navn kommer du til kattungens side med bilder.
Rose gikk på p-piller, men så ser jeg Iwo pare henne, og hun ruller og koser seg. NEI! Dette er IKKE en planlagt paring! De er i for nær slekt! Rose har gått på pille i flere uker, men løp fikk hun tydeligvis likevel. Jeg forsøkte å avbryte svangerskapet med å gi høydose p-piller i tre dager. Det så ut til å fungere fint, og Rose fortsatte å få sin ukentlige p-pille. Først når hun var 6 uker på vei forsto jeg at hun var drektig likevel. Det var ikke til å unngå å se. Vel - jeg ville ikke kastrere henne slik veterinæren anbefalte, min flotte jente! Så det var bare å la svangerskapet gå sin gang. Jeg ble forberedt grundig av veterinæren at dette nok ikke ville være levedyktige kattunger, antakelig misfostre av noe slag.
Men neida. Rose har fått tre kattunger. En døde dessverre med indre skader, de ande to er fullstendig sunne og friske små gutter. De er helt nydelige!
Disse mirakelguttene selges ikke til avl, kun som familiekatter og eventuelt utstilling. De små vil følges tett opp i oppveksten sin, og vil til og med få akupunktur for å rette på eventuelle ubalanser i kroppen deres før de flytter hjemmefra.

Rose med sine 9 uker gamle sønner Zygis og Ziziphus


 

En kattunge etter Rose fra (N) Mariskogens vil være:

 • Minst 14 uker før den får reise hjemmefra
 • Godt sosialisert på mennesker, andre katter og en stor hund.
 • Fått grunnleggende oppdragelse
 • Gitt ormekurer i henhold til program, grunnvaksinert og chippet
 • Leveres med kattungepakke fra Farmina og RC og all nøvendig info
 • Leveres med stamtavle i NRR
 • L ivslang support
 • Koster 9000 (inklusive chip)

Jeg booker ikke opp nyfødte kattunger.  For meg er det viktig at katten passer til eieren, så alle henvendelser vurderes før en avgjørelse tas når kattungene blir 5-6 uker gamle.

Vaksine gis første gang ved 10-11 uker og 2. gang ved 14-15 uker etter anbefaling av veterinær.  Ønsker du å hente kattungen din før den er 14-15 uker gammel må vi avtale dette spesielt.  Dette for at det er så viktig at kattungen får sin 2. vaksine i vaksineprogrammet når den er 14-15 uker gammel.

 

A kitten after Rose from (N) Mariskogens will be:

 • At least 14 weeks before it leave home
 • Well socialized on humans, other cats and a big dog.
 • Received a basic training
 • Dewormed , vaccinated and chip marked
 • Startcit from Royal Canin and Farmina and all nessesery info
 • Pedigree registered in NRR
 • Lifelong support
 • Costs Costs 1100 EUR with ID-chip, passport and all neceserry vaccines - extra for transportation costs abroad.

I don’t reserve newborn kittens.  For me it’s important that the cat fits the owner, and I will consider all enquiries, and I will decide when the kittens become 5-6 weeks.

Vaccine is given first time at 10-11 weeks of age (veterinary’s recommendation) and the second vaccine at 14-15 weeks of age.  If you want to pick up your kitten before it is 14-15 weeks we have to make a special agreement. 

Kontakt