Home News Cats Kittens Litters Plans Show Pictures Guestbook Contakt Links Memory

L-litter - born November 2. 2015
 

 
Navn/ Name Kj°nn/gender EMS-kode/code Status

(N) Mariskogens Lotus

Male NFO n 03 22 Sold
(N) Mariskogens Lupin - dead Male NFO n 03 22

-

(N) Mariskogens Leea Female NFO n 03 22 Stays in cattery
(N) Mariskogens Lerk Male NFO n 03 22 Sold
(N) Mariskogens Lønn Male NFO n 09 24 Sold
(N) Mariskogens Lyng Male NFO n 03 Sold
(N) Mariskogens Lilje Female NFO a 03 22 Stays in cattery
(N) Mariskogens Lind Male NFO n 09 24 Sold

Click on the kittens name to see pictures. 11 week pictures uploaded.

My thoughts about this combination and the parents here.


(N) Mariskogens Lerk 11 weeks

 


(N) Mariskogens Lind and Leea 9 weeks

 


(N) Mariskogens Lilje wich you a Merry Christmas

 


(N) Mariskogens L-litter 5 weeks - a not so successful try for group-pictures this week either.

 


(N) Mariskogens L-litter 3 weeks - a not so successful try for group-pictures...

 


(N) Mariskogens Lotus, 10 days

 

 

 

En kattunge fra Mariskogens etter Dixie vil være:

  • Minst 14-16 uker før den får reise hjemmefra
  • Godt sosialisert.
  • Fått grunnleggende oppdragelse
  • Gitt ormekurer i henhold til program, grunnvaksinert og chippet
  • Koster 7.000 (inklusive ID-chip)

Jeg booker ikke opp nyfødte kattunger.  For meg er det viktig at katten passer til eieren, så alle henvendelser vurderes før en avgjørelse tas når kattungene blir 5-6 uker gamle.

Vaksine gis første gang ved 12 uker og 2. gang ved 16 uker etter anbefaling av veterinær.  Ønsker du å hente kattungen din før den er 16 uker gammel må vi avtale dette spesielt.  Dette for at det er så viktig at kattungen får sin 2. vaksine i vaksineprogrammet når den er 16 uker gammel.

A kitten from Mariskogens after Dixie will be:

  • At least 14-16 weeks before it leave home
  • Well socialized.
  • Received a basic training
  • Dewormed , vaccinated and chip marked
  • Costs 1.000 EUR with ID-chip, passport and all neceserry vaccines - extra for transportation costs abroad

I don’t reserve newborn kittens.  For me it’s important that the cat fits the owner, and I will consider all enquiries, and I will decide when the kittens become 5-6 weeks.

Vaccine is given first time at 12 weeks of age (veterinary’s recommendation) and the second vaccine at 16 weeks of age.  If you want to pick up your kitten before it is 16 weeks we have to make a special agreement. 

 

Contact